Rolnická společnost Klas

Jsme zemědělský podnik hospodařící na bezmála 760 ha v oblasti Hané. Místní zemědělství má staletou tradici, Haná byla odedávna proslulá svou úrodnou půdou. Naše společnost v této tradici pokračuje. Ve dvou zemědělských střediscích (v Biskupicích a v Kralicích na Hané) pro Vás zajišťujeme kvalitní živočišné a rostlinné produkty.

Naše produkty

Jsme součástí holdingu
Eco Finance Group s.r.o.

Co děláme?

Živočišná výroba

Na farmě v Biskupicích se zaměřujeme na chov Holštýnského skotu pro výrobu mléka (400 kusů). Průměrný stav dojnic je 174 kusů a jejich průměrná produkce mléka činní 4176 litrů denně. Ustájení skotu je volné, stelivové s možností volného výběhu na pastvu. Telata a jalovičky zůstávají v chovu, býčci jsou prodáváni na výkrm.

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě se zaměřujeme především na pěstování těchto plodin:

Pšenice ozimá
Ječmen jarní
Řepka ozimá
Kukuřice (silážní i na zrno)
Cukrová řepa
Plodiny pro semenářské účely

Pro potřeby živočišné výroby pěstujeme na značné výměře také vojtěšku, hrách a žito. Většina pozemků je orná půda, převážně pak černozem. Snažíme se o úrodnost naší půdy, stejně tak jako o její dlouhodobě udržitelnou produkční schopnost. Proto při všech činnostech používáme ověřené postupy, nicméně využíváme také nové, moderní techniky.

Volné pracovní pozice


Momentálně nenabízíme žádnou pracovní pozici.

Kontakt

Rolnická společnost Klas, spol.s.r.o.

IČ: 494 36 775
DIČ: CZ49436775

Rs.klas@iol.cz

Sportovní 312
798 12 Kralice na Hané

Biskupice 99
798 12 Biskupice

Ing. Klára Janíková

Vedoucí podniku

+420 601 026 621

Ing. Irena Uličná

Vedoucí živočišné výroby

+420 606 733 092

Jiřina Smýkalová

Administrativní a účetní oddělení

+420 773 837 293

Romana Přikrylová

půdní referent

582 331 255